10 setembro 2012

ZÉ URBANO APRESENTA

PARALÉLOS


I.

Paralélos cômo a banãozanza,
Eu sumí às côumas do telerôna.

Após usár de rodomúnda chabôu,
Sabêi bandár atarofôu tazân;
Pôis, cúmo alquânde genorofíta,
Etêi padabáu lazâm sassáu chalá.

Assim atávo aos talamâncos bebêzes,
Cústa mamáre sem telolêr gatomêzes,
Essêi,
Pândo pis pacêr mistefíste chimínha qualquândo,
Cataropúl porrûta chôuda cháuda,
Mesmo alamélda astâm massáda xeboláz.

II.

Tau taiouêi pêpa eterovína
Físta melecúnda melíssa hipsofárto
Faztúcha pírra pirrêna,
Firína hibilabôuca,
Mesoírta patucúcha foi alúnda mamanhão
Quimitêu quidôu pipírra emerofárta,
Para sim, assim sino,
Hinos de memelocúca,
Atabár com o petaláque
Para que furtásse as pedúvas
Decuínda hipieteolovarobôucha.

Hêsta, mésta sárcha hotolú
Gundáu fetrabúla ne melozía ilânsa,
Cacatoropûta fatáu murchatáu etônsa.

Páu igêlo, gélonfúrta, zenêiza;
Hêiça, finôuda, fichimissilída
Quitrál quitracúta xaráta sá -
Mirtalouêi talouân
Mesêu vertangáda
Fássa faiâno músta fésta,
Bíta himíta goudí
Fachíta gúrta rêsta mésta.

III.

Azinândo cualóbínha quilída in vermafúta,
Castândo caquerúzas castocândo catútas,
Fui pupulembrádo qui
Acatoncontúva famôu
Calabelúnda ismárma ismelemûrma.

Ráchta chúnda chôuda cháuda
Cústa rûnda fêsterfunda
Cristembôlbo elessâm -
Catá - fatôu bartâm.

Leôu zinélma,
Elôm beteronélma?
Filitabúnda quitropôu
Futonânda comessôu,
Palôm, atáu batáu,
Atrôm, mirafotáu.

Mêsmo a êsmo
Turucú tutututú
Terequê tetetetê?
Mestorumblínda miquía
Fundamentalênse fatapatálca,
Sebônha rotelúnda!

IV.

Fetá lombotulâm cutrôugo
Ritacúla rechócha remenêu...
Renêu, felêida fachínda,
Mis, iquibilínga fiatululú
Pitúnda retolín richamícha?
Rechô michândo, fiacotúto petabô,
Corrúta púta reminônga miscagô,
Salombúnda imóza, zomélza,
Miála quépatou patacatáca
Istrôma tutabái paramânho filáz.

V.

Retejânda castândo,
Fui consá cossândo xaxalândo chelefínda,
Pásta meromínha carrombínda mirradô.
Quis calombolár
Pôu pára pembolár
San sardanegolár chalafústa fistafínha,
Mis michalasselôu
Chastobânho manefúta catrôugo renovár.

Culassambá, yayouvelâm,
Plenietetrê ratrêize micaracúpa,
Cuspácha mistacharrála ranissá matrúfa cuterombála
Coutacá menerrúm bísma tugatugatáu
Tarômbo malaprínda rucalatatáu.

VI.

Goncrízgui mijnázna
Masdeufelônda búfla pataquândo catrenbôuba,
Aspoelí huhazêhi houpouháuser
Asdeuêia seuepóipi klimnuný-heuntopói,
Vubugábbo dorozúna asdasbôu-fonoberbôu:

Darázdo zerebûma otunozepoulôu chalanbôm,
Sáro tânta pôlvo cásta túrba castanbôn,
Cutrôm sarabéllos carmonínga paralélos,
Gaxavásta michôusto cutucúca cucatúta
Im paraléllos cômo nálla banãozanza,
Cômo nálla?
Cúmo alquânde genorofíta,
Etêi padabáu lazâm sassáu chalá...

Essêi,
Pândo pis pacêr mistefíste chimínha qualquândo,
Cataropúl porrûta chôuda cháuda,
Mêsmo alamélda astâm massáda xeboláz.

-------------------------------------------

ZÉ URBANO 2012

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comente com a mente!